Aktuelt

Informasjon fra løype/dugnadssjef

Turstien over Mjøvannsdammen er nå stengt. Dette på grunn av Porsgrunn kommune reparerer dammen.

Informasjon fra styret

POT har nå utviklet nye hjemmesider, så vi er nå fortsatt å finne på pot-turist.no.  Det er sikkert noe som ennå ikke er helt på plass, men sammen med brukerne får vi det nok til?

Etter et møte med Porsgrunn kommune fikk POT vite at kommunen ønsker å rive Kjølnes gård og bruke eiendommen til noe annet.  Bygningene er jo også i dårlig forfatning. Kommunen ønsker at Porsgrunn O-lag og POT fortsatt skal være i Kjølnes-området, men det kan også være andre alternativer. Kommunen vil gi gi oss tilbud om andre fasiliteter. Det kan bli flere møter og befaringer mht. dette. Hvis noen har forslag til nye lokaler for POT, er det fint om dere gir et hint til noen i styret.

Vi starter nå opp igjen med turer. Det er noen få endringer mht. turer høsten 2021, se aktuelle sider.

På styremøte 01.11.2021 fikk styret en orientering av Merethe Solstad i Arbeidsgruppa for Fra Togspor til Turvei (nedlagt jernbanelinje Porsgrunn – Larvik)

Neste styremøte mandag 29.11.2021 kl. 17.30.

 

 

Informasjon fra turleder

Vi vil her på hjemmesida og    POT sin facebookside.  holde dere oppdatert om situasjonen mht. turer/arrangementer og POT.

Tur på søndager (f.o.m 22.08): Det blir uoffisielle turer på søndager fremover. Ikke søndager der POT har tur iflg. turprogrammet.
Dagens tur blir bestemt av de som møter opp ved Jon’s Dekk & Felg på Vallermyrene kl.10.30.
Vi minner om Juletreffet i skogen på Stridsklev søndag 05.12.  Vi går fra Parkeringsplass ved Stridsklev kirke fra kl. 11.00.  Det blir bål og vi serverer skaukaffe. Kanskje kommer Julenissen?

Diverse aktuelt