Aktuelt

Informasjon fra løype/dugnadssjef

Turstien over Mjøvannsdammen er nå stengt. Dette på grunn av Porsgrunn kommune reparerer dammen.

Informasjon fra styret

POT har nå utviklet nye hjemmesider, så vi er nå fortsatt å finne på pot-turist.no.  Det er sikkert noe som ennå ikke er helt på plass, men sammen med brukerne får vi det nok til?

Etter et møte med Porsgrunn kommune fikk POT vite at kommunen ønsker å rive Kjølnes gård og bruke eiendommen til noe annet.  Bygningene er jo også i dårlig forfatning. Kommunen ønsker at Porsgrunn O-lag og POT fortsatt skal være i Kjølnes-området, men det kan også være andre alternativer. Kommunen vil gi gi oss tilbud om andre fasiliteter. Det kan bli flere møter og befaringer mht. dette.

POT legger nå (11.05.2021) ned aktiviteten inntil videre. Vi avventer smitte situasjon i Grenland. 

 

Informasjon fra turleder

Vi vil her på hjemmesida og    POT sin facebookside. 

holde dere oppdatert om situasjonen mht. turer/arrangementer og POT.  Se også sida Arkiv medlemsturer mht. turer som har vært.

Seniorturen 17. juni til Grevens vinkjeller er avlyst.

Årsak: uavklart covid-19situasjon og at turleder er rekonvalesent. Avgjørelsen er tatt i samarbeid med gruppas leder Jan Hansen.

Villblomstens dag 20.06.2021. Denne turen/arrangementet er AVLYST.

Vi vil prøve å ha en samling (som i fjor) på Kjølnes gård i august.

Knut/Robert.

 

 

 

Diverse aktuelt