Aktuelt

Informasjon fra løype/dugnadssjef

Turstien over Mjøvannsdammen er nå stengt. Dette på grunn av Porsgrunn kommune reparerer dammen.

Informasjon fra styret

POT har nå utviklet nye hjemmesider, så vi er nå fortsatt å finne på pot-turist.no.  Det er sikkert noe som ennå ikke er helt på plass, men sammen med brukerne får vi det nok til?

Etter et møte med Porsgrunn kommune fikk POT vite at kommunen ønsker å rive Kjølnes gård og bruke eiendommen til noe annet.  Bygningene er jo også i dårlig forfatning. Kommunen ønsker at Porsgrunn O-lag og POT fortsatt skal være i Kjølnes-området, men det kan også være andre alternativer. Kommunen vil gi gi oss tilbud om andre fasiliteter. Det kan bli flere møter og befaringer mht. dette.

Vi starter nå opp igjen med turer. Det er noen få endringer mht. turer høsten 2021, se aktuelle sider.

 

Informasjon fra turleder

Vi vil her på hjemmesida og    POT sin facebookside.  holde dere oppdatert om situasjonen mht. turer/arrangementer og POT.

Tur på søndager (f.o.m 22.08): Det blir uoffisielle turer på søndager fremover. Ikke søndager der POT har tur iflg. turprogrammet.
Dagens tur blir bestemt av de som møter opp ved Jon’s Dekk & Felg på Vallermyrene kl.10.30
Måneskinnstur 
Fredag 22.10 blir det tur opp til gapahuken på Steilås (ved reven). Der blir det skaukaffe og sikkert noen gode historier. Vi går fra Kjølnes gård kl.17.30. Når vi kommer tilbake til Kjølnes gård blir det servert lapskaus pluss en drikke.

Diverse aktuelt

POT seniormøte

Torsdag 11.11.2021 kl. 12.00  samles POT-seniorene til høstmøte på Kjølnes gård. Vi ser litt på tiden som har gått, samtidig vil vi se litt på planene framover. Vi satser også på en enkel servering, så vel møtt alle turvenner.

Jan