Aktuelt

Informasjon fra løype/dugnadssjef

Turstien over Mjøvannsdammen er nå stengt. Dette på grunn av Porsgrunn kommune reparerer dammen.

Informasjon fra styret

POT har nå utviklet nye hjemmesider, så vi er nå fortsatt å finne på pot-turist.no.  Det er sikkert noe som ennå ikke er helt på plass, men sammen med brukerne får vi det nok til?

Etter et møte med Porsgrunn kommune fikk POT vite at kommunen ønsker å rive Kjølnes gård og bruke eiendommen til noe annet.  Bygningene er jo også i dårlig forfatning. Kommunen ønsker at Porsgrunn O-lag og POT fortsatt skal være i Kjølnes-området, men det kan også være andre alternativer. Kommunen vil gi gi oss tilbud om andre fasiliteter. Det kan bli flere møter og befaringer mht. dette.

Styret innkaller til årsmøte på Kjølnes torsdag 14.10.2021  kl.18.00.

Årsmøtet behandler: Årsberetning, regnskap og valg. Forslag som ønskes til behandling , må være styret  i hende 2 uker før møtet avholdes.  Bevertning.  Velkommen.

Vi starter nå opp igjen med turer. Det er noen få endringer mht. turer høsten 2021, se aktuelle sider.

 

Informasjon fra turleder

Vi vil her på hjemmesida og    POT sin facebookside.  holde dere oppdatert om situasjonen mht. turer/arrangementer og POT.

Seniorturen 17. juni til Grevens vinkjeller er avlyst. Den vil istedet gå 14.10

09.08.2021: Tur nr. 3 til Vardeberget (som ikke gikk pga.Corona) vil istedet gå som tur nr. 9 sønd. 19.09. (erstatter tur til Vasslausfjellet).

Tur på søndager (f.o.m 22.08): Det blir uoffisielle turer på søndager fremover. Ikke søndager der POT har tur iflg. turprogrammet.
Dagens tur blir bestemt av de som møter opp ved Jon’s Dekk & Felg på Vallermyrene kl.10.30

 

Diverse aktuelt