Dugnader 2022

Dugnad tirsdag 10.mai: 

Vi startet fra Moheim kl.10.00. Gikk oppover mot Årdalsåsen. Tok av der stien går mot Vannverket. Nede i dalsøkket hvor det bestandig er vått fikk vi laget klopper over to bekkesig der. Det ble også laget en trappi en bratt skråning. God innsats av Jarl Erik Forså, Mogens Ax, Odd Hardli, Egil Bakke og Jakob.

Dugnad onsdag 11.mai:

På stien som går rundt Kverndammen mellom Grønnodden og Klyvebekken fikk vi melding om en meget stor bjørk som lå over løypa. Berit og jeg dro bort og fikk ryddet den vekk. Det må være det største treet jeg har fjernet på stinettet vårt.

Jakob

Dugnad tirsdag 31. mai:

I dag ryddet vi stien langs Rekua-bekken og Mjøvann mot Mjøvannsdammen. Store deler av stien er nå blitt naturreservat. Det medfører at skogen ikke blir drevet eller hogd. Store grantrær som står og tørker langs stien, faller til slutt ned. Så her må det ryddes minst en gang i året og med 4 erfarne ryddere på plass ble tørrgrana ryddet vekk. Stor takk til Egil Bakke, Syver Storlien og Odd Hardli.

Jakob

Dugnad i Folkeparken ved Kverndammen:

Tirsdag 14.juni ble vi ferdig med jobben vi fikk av Grenland Fritidsråd ved Kverndammen. Vi laget en gangbane for barna ved tipiene som ble satt opp tidligere. Det ble levert 8 lass med flis som skulle spres ut langs gangbanen. Mens vi holdt på med dette kom det noen skolebarn, 1. og 2.klassinger som gjerne ville hjelpe til.

Tipiene har vi beiset to ganger. 09.juni kom det en delegasjon fra Bulgaria sammen lederen av Grenland Friluftsråd. De kjente ikke til begrepet dugnad og ville gjerne se arbeidet som er gjort der. Den dagen spanderte Grenland Friluftsråd lunsj på alle. Da tipiene ble beiset andre gang 10.juni, var tauene montert på plass og de skolebarna som var der, var raske til å teste de. Tirsdag 14.juni ble gapahukene beiset for andre gang.

Det har vært mange som har passert mens vi holdt på der og alle skryter av den jobben vi har gjort. Grenland Friluftsråd er også veldig fornøyd. Dette er god reklame for POT. Stor takk til alle som har vært på dugnadene her.

Jakob