Dugnader 2021

20.04.2021 Kjølnes

Årets første dugnaad tok vi i hagen på Kjølnes gård. I århar POT ansvaret for grøntanlegget. Klipping av hekker og raking av plen var raskt unnagjort. Berit serverte nystekt kringle og kaffe på langbord i hagen. Det er  nok siste gang vi i POT tar oss av grøntanlegget.

Etter et møte med Porsgrunn kommune fikk POT vite at kommunen ønsker å rive Kjølnes gård og bruke eiendommen til noe annet.  Bygningene er jo også i dårlig forfatning. Kommunen ønsker at Porsgrunn O-lag og POT fortsatt skal være i Kjølnes-området, men det kan også være andre alternativer. Kommunen vil gi gi oss tilbud om andre fasiliteter. Det kan bli flere møter og befaringer mht. dette.

 

28.04.2021 Kjerkåsen

Dugnaden i dag gikk til Kjerkeåsen. Vi skal beise gamma som ble satt opp i 2007 og er vår første gamme. Kjerkeåsen er et mye besøkt område i Porsgrunn Vestmark.

15 liter oljedekkbeis måtte til for å få gamma fin. Men med POTs malere ble resultatet meget bra. Så nå er gamma klar til å ta imot ivrige Titopperjegere.