Dugnader 2021

20.04.2021 Kjølnes

Årets første dugnaad tok vi i hagen på Kjølnes gård. I århar POT ansvaret for grøntanlegget. Klipping av hekker og raking av plen var raskt unnagjort. Berit serverte nystekt kringle og kaffe på langbord i hagen. Det er  nok siste gang vi i POT tar oss av grøntanlegget.

Etter et møte med Porsgrunn kommune fikk POT vite at kommunen ønsker å rive Kjølnes gård og bruke eiendommen til noe annet.  Bygningene er jo også i dårlig forfatning. Kommunen ønsker at Porsgrunn O-lag og POT fortsatt skal være i Kjølnes-området, men det kan også være andre alternativer. Kommunen vil gi gi oss tilbud om andre fasiliteter. Det kan bli flere møter og befaringer mht. dette.

 

28.04.2021 Kjerkåsen

Dugnaden i dag gikk til Kjerkeåsen. Vi skal beise gamma som ble satt opp i 2007 og er vår første gamme. Kjerkeåsen er et mye besøkt område i Porsgrunn Vestmark.

15 liter oljedekkbeis måtte til for å få gamma fin. Men med POTs malere ble resultatet meget bra. Så nå er gamma klar til å ta imot ivrige Titopperjegere.

 

Rekuabekken 25.05.2021

Nå er løypa fra brua ved Rekuabekken, ned Rekua, opp Hestekleiv og ned til Mjøvannsdammen ryddet. Her var det mange store trær, tørrgran, som måtte ryddes vekk fra stien. Området langs Mjøvann har nå blitt natur-reservat.

 

 

Årholtstua

Bursdagsfesten på Årholtstua 20.juni ble dessverre avlyst, men vollen er nyslått og klar for besøk. Stien fra Årholtdalen mot Broken er ryddet og det er også stien mot Bjortjenn.      Jakob og Berit