Dugnader 2021 forts.

Løypedugnad tirsdag 24.aug og 07.sept

24.aug. ryddet vi Videmyr-runden. Løypa blir lite brukt og den gror fort igjen, men den står på kartet og i Vestmarka-brosjyren så da må vi nok holde stien i orden.

Tirsdag 07.sept. dro vi til Lunde i Bjørkedalen hvor vi ryddet stien forbi Øveråsen mot Svinholt. Her var det mye gress og kratt ved Øveråsen etter hogst for 3-4 år siden. Mygg og fluer var også med på ryddingen så det ble en litt slitsom oppgave i det varme været.Men med godt humør i ryddegjengen og en kafferast, var ryddesjefen godt fornøyd med jobben.

Jakob

Hørta - Jarseng tirsdag 15. september

I dag ryddet vi løypa fra Hørta mot Jarseng. Etter mye hogst de siste åra var det mye gress og kratt som måtte ryddes vekk. Løypa over mot Jarseng var mye brukt før i tiden da Skifjellhytta var  i drift. Men nå er det nok lite turgåere som tar turen over til Jarseng. For dugndasgjengen ble det en fin kveld med kafferast og kake. Hjortelusflua var også med på dugnad i det fine været.

Jakob

 

 

 

 

 

 

Dugnadsavslutning tirsdag 28.09.2021 Årdalsåsen

Vi startet på Moheim kl. 16.00. Løypa til til Årdalsåsen er mye brukt og vi måtte gjøre flere forbedringer på stien. Bordgangen over Hegnamyra måtte forsterkes og rettes opp og sklisikringen måtte også repareres. Kullmila, Daniels bunn, var grodd helt igjen så den ble ryddet for kratt og trær som var falt ned.

Vi fant en ny hoggestabbe der som Mogens bar opp til toppen. Den ble festet til furua ved gamma slik at den ikke blir kastet ut fra toppen slik den forrrige ble. Kvelden ble avsluttet med pølse og brød og lompe og Syver kokte kaffe.  En fin dugnadskveld ble det.

Jakob

 

 

 

 

 

 

 

 

Kverndammen 26.10.2021

Grenland Friluftsråd satser nå i Kverndammen -området. Det skal bygges to gapahuker og legges til rette for mange aktiviteter. POT har tatt på seg ansvaret for å rydde vekk busk og kratt i området. Det ble godt fremmøte på dagens bursdag, 11 stk møtte opp. Vi tok ned ei stor eik og busk og kratt ble ryddet. God innsats av dugnadsfolket.

Jakob