Dugnader

POT har et stort løypenett å holde vedlike. Det er anslått å være ca. 20 mil. Mye er i Porsgrunn, men også en del i Skien kommune.

Det er mange frivillige som bidrar her. I Porsgrunn og Omegn Turistforening har vi en gjeng flittige ildsjeler. Vi har dugnad en til to ganger i uken fra april til oktober. Det er løypeleder som koordinerer arbeidet.

Dugnadsarbeid er ikke bare viktig for oss, men for alle som benytter skog og mark i nærområdene våre.

Selv om det er mye arbeid som skal gjøres, har vi også mye hygge og glede ved dette. Så bli gjerne med.

Fremmøte for dugnadene kan du finne under Aktuelt.

Ønsker du å støtte vårt bidrag ! Se våre underside om Innmelding og Støtte.

Ny klopp ved Gramsebu