Kjølnes gård

 

Kjølnes gård som vi leier av Porsgrunn kommune er foreningens tilholdssted. Vi deler lokalet med Porsgrunn Orienteringslag. Vi bruker stedet til styre- og komitémøter samt medlemsmøter. Det brukes også som lager for materiell og verktøy som trengs til løypenett og turvirksomhet.

Kjølnes gård er også fremmøte for turene våre.

POT og POL er i kontakt med Porsgrunn kommune vedrørende vårt fremtidige leieforhold på Kjølnes.