Vår historie

Porsgrunn og Omegns Turistforenings historie


Sentrale personer i de første årene.

Porsgrunn og Omegns Turistforening ble stiftet 11.juni 1947 i Sjømannsforeningens lokaler, stort sett av medlemmer fra handelsstanden i Porsgrunn.

 

Foreningens formål var:
-Utvikle turistlivet
-Vekke interesse for fotturer og skiløping
-Lette adkomsten til terrenget
-Merke opp og utbedre gamle tur-og skiløyper
-Arbeide for å skaffe medlemmer gunstige betingelser for overnatting osv.

Som formann ble Olav Øvald valgt. Styremedlemmer ble Reidar Gundersen, Leif Eggan og Harald Brønlund. Medlemskontingenten ble satt til kr 6 pr.år.

27.mai 1947 begynte demonteringen av en stor tyskerbrakke på Frednes i Porsgrunn. Den skal brukes til turisthytte for Porsgrunn og Omegns Turistforening. Det ble en diskusjon om hytta skulle ligge på Skifjell eller på Trollsåsen ved Jarseng og valget falt på Skifjell i Gjerpen kommune.

Brakka på Frednes kostet kr 2 000 og hytta kommer på full oppsatt på kr.12 000 pluss utstyr og inventar.

Porsgrunns kommune låner bort lastebil til frakt av materialene fra Frednes til Skifjell.

Dugnadsinnsats ble vurdert til kr 5 000. Arkitekt Borchsenius har levert tegninger til hytta og innredningen gratis. Med støtte fra Porsgrunn og Gjerpens kommuner og fra lokale bedrifter, så gikk arbeidet sin gang. Det er ca. 20 mann som arbeider med reising av hytta, men ungdommen savnes.

Men hytta ble større enn beregnet. 2 etasjer, 440m² gulvflate, bestyrerleilighet, stor peisestue, 20 køyer fordelt på 5 rom, sanitetsrom til Røde Kors, badstu og dusjrom kom også på plass. Da ble det behov for mer penger.

2.juni i 1948 var det omvisning på Skifjell med Formannskapet i Porsgrunn kommune i spissen.

30.april 1949 ble hytta offisielt åpnet. Det første bestyrerparet var Alf og Emily Bjørnsen. Fra 1950 overtok Signe Riis som bestyrer.


Porsgrunn kommunes bil

Stor dugnadsinnsats


Så i 1949 startet de med en revy som ble kalt ”Turistraketten”. Den ble fremført i Teatersalen i Porsgrunn og ble en knallsuksess og skaffet foreningen kr. 8 925! ”Turistraketten” ble gjentatt i 1951 med like stor suksess. Diverse lotterier skaffet også flere kroner til byggingen.

I 1950årene var det stor aktivitet rundt Skifjellhytta. Det ble arrangert langrenn, slalom og Vealøs-utfor´n fra Østre Vealøs til Skifjell. Og hytta var også godt besøkt.

I 1952 ble det arrangert mange fine turer, 9 stk til sammen. Blant annet var det 23. mai tur fra Oklungen til Skifjellhytta. 90 stk var med på turen!

Økonomien var hele tiden vært en utfordring og i 1954 forøkte man med et tivoliarrangement i tiden 6.oktober til 6.november på Odd Hansens tomt i Storgata. Men været var så kaldt dessverre, så det ble liten fortjeneste.

Som siste arbeidsoppgave i 1956 arrangerte styret en Matiné i kinolokalet 23.september. Det hele ble ledet av den kjente og kjære barnevennen Helge Sverre Nesheim. Arrangementet var en konkurranse med barneamatører fra byen og omegn. Helge Sverre Nesheim hadde med seg barnedanseparet Mette og Egil fra Chat Noir, men salen var ikke helt fullsatt og arrangementet innbrakte netto kr.262,45.

P.g.a økonomiske vanskeligheter i 1963, la styret på årsmøte i oktober frem et forslag om å selge Skifjellhytta. Dette ble forkastet mot tre stemmer. For å få inn flere penger, ble det vedtatt å lodde ut en hytte med tomt i Bamble. Dette ga et overskudd på kr. 36 000.


Det går så vidt

Det var ikke skikkelig vei til hytta og det var dårlig med parkering. Mange tok Møller-bussen opp til Skifjell og turfolket måtte bruke beina den siste biten. Først i 1967 var veien og parkeringsplassen frem til hytta påbegynt med støtte fra Porsgrunn kommune på 10 000 og kr. 5 000 fra Skien kommune.

Det kostet mange penger å holde den store hytta i orden. I 1968 søker turistforeningen Porsgrunn kommune om støtte og kommunen innvilger kr.25 000 og tar pant i hytta.

I 1968 var veien og parkeringsplassen helt ferdig slik at turfolket kunne kjøre opp det siste stykket g besøket på hytta ble større. Varetransporten ble også enklere. Det ble gjennomført en stor ombygging av hytta i 1968. Noen soverom ble revet slik at kafeteriaen ble større, vinduer ble skiftet og de fikk et nytt kloakkanlegg.


Humøret ser ut til å være på topp

30.april 1949 ble hytta offisielt åpnet

Foreningen oppfordrer idrettslag å trene fra hytta og tilbyr at de kan benytte garderober med dusj og badstu for en billig penge.


Spreke karer

Norges Skiforbund har i 1969 en treningssamling fra hytta med kjente idrettsnavn som Oddmund Jensen, Ole Ellefseter, Gjermund Eggen, Oddvar Brå m. fl. De beste lokale juniorene var også med. Hans Dahlsrud var primus motor for samlingen.

  • 1971 ble det boret etter vann og det fant de på 30m. Tidligere ble det pumpet vann fra Rekua
  • 1973 inngår Porsgrunn Orienteringslag leie av kjellerstue og dusjer

1970 og -80årene ble en god tid for POT med godt besøk til hytta og kafeteriaen.

Nå er mange av ”de gamle traverne” borte og det er dårlig med rekruttering og foreningen står i fare for å bli nedlagt, men flere fra Porsgrunn O-lag stiller opp. POL.hadde siste årene gjort mye av vedlikeholdet på hytta. Men det koster å vedlikeholde den store hytta og foreningen har nå dårlig med inntekter.

1996 – Hytta blir taksert til kr. 550 000 og lagt ut for salg. Bestyreren ønsker ikke å kjøpe den og forlater hytta som den siste driveren. Flere er imidlertid interessert, deriblant Porsgrunn kommune. De vil rive hytta for med det trygge Mjøvann som er vannkilde for Porsgrunn kommune.

I 1996 selger Turistforeningen Skifjellhytta til Porsgrunn kommune for kr. 500 000. Den rives ned. Da fikk foreningen bedre økonomi og vi kunne forbedre løypenettet med bruer og klopper. Vi kunne også tilrettelegge rasteplasser og sette opp gammer og gapahuk. Mange av løypene som ble lagt ut fra Skifjellhytta lå i Gjerpen kommune, Vealøs og Jarsengområdene. I 1964 var det kommunesammenslåing og Gjerpen kom inn under Skien kommune. Derfor har vi mange løyper i Skien kommune.

POT har i dag ca. 200km med løyper så det er mye som skal ryddes og merkes.

 

I samarbeid med avisen Varden startet POT opp med Turpass-turene i 1994. Dette ble meget populært med 400-500 deltakerere på hver tur. Turpass-turene ble avsluttet i 2014 da Varden trakk seg ut. Turene ble erstattet med familieturer.


Famlilietur Kjerkeåsen

I 2003 møttes 20 personer på Bjørkedalen skole og seniorgruppa ble startet med Arne Juelsen som seniorkontakt.

I 2004 får vi leie Kjølnes gård av Porsgrunn kommune sammen Porsgrunn Orienteringslag. Der holder vi møtene våre og har lager til utstyret vårt.

POT arrangerer nå medlemsturer, familieturer og seniorturer samt holder løypene i orden på dugnad.