Medlemsskap og innmelding

Medlemskap og Støtte

Bli medlem
I medlemskapet inngår hele familien inkl. alle barn under 18 år. Kontingenten  for 2022 er kr. 200,-. Ett medlemsskap gir 1 stemme på årsmøtet.

I mars/april blir det sendt ut INFO-bladet “Frilufsliv i  nærområdene” og “Turprogrammet” (både vanlige medlemsturer og egne turer for seniorene) og giro med betaling til kontonr.  50810643568.

Som medlem blir du en del av et aktivt og sosialt turmiljø. Vi organiserer dugnader og bedrer  turterrenget for allmennheten.

Støtt oss – bli medlem i dag!

Kjølnes Gård er vårt samlingssted i Porsgrunn.  I  foreningslokalene på Kjølnes Gård samles vi til møter og hyggelige arrangementer.

Grasrotandelen
Du kan også støtte Porsgrunn og Omegns Turistforening med grasrotandelen ved å oppgi organisasjonsnummer 984 119 542 ved spill i Norsk Tipping.

Takk for at du støtter Porsgrunn og Omegns Turistforening!

 

Innmeldingskjema