Seniortur 21.04.22 Gunnekleiva rundt

Årets seniorsesong er igang. Det ser imidlertid ut til at ikke alle har kommet ut av dvalen idet det kun var 13 stykker med torsdag 21.04 til tross for særs godt vær. Den oppsatte turleder måtte dessverre melde forfall, men heldigvis har vi andre som er villige til å ta ansvar. Turen startet opp på Øyekast og gikk videre over til Flåttenbakken. Dette gav en unik oversikt over Herøya.

Helge Martin Pedersen orienterte oss om etableringen av Eidanger Salpeterfabrikker og de beslutninger som ble lagt til grunn den gang. Litt krigshistorie ble det også plass til da konsekvensen av bombingen av Hydros anlegg bla. med utglidningen av boliger mot Gunneklevfjorden ble kommentert. Også etableringen av tunnelen ut mot Frier ble behørig kommentert. Flere av turdeltakerne brukte denne snarveien som start eller avslutning på båtturene sine.

Utenfor parkanlegget til det såkalte Adminiet fant vi plass til kafferasten nede i strandkanten. Her kunne Helge fortelle om sin oldefars hage og tilhørende eiendom som ble solgt til Hydro. På hjemturen langs Gunneklev så vi rester av syretårnene som ble brukt til produksjon av salpetersyre.

En takk til Sverre Nordbø Hagen og Helge Martin Pedersen som på kort varsel tok på seg lederansvaret for turen. Neste tur går 05.05 til området rundt Slottet i Bergsbygda så vel møtt til en ny tur.

Jan Hansen