Program Seniorturer 2022

Beskrivelse

Vår

Dato Sted Turleder
Telefon
07.04 Mølen Sverre Nordbø Hagen 40249957
21.04 Gunnekleiva rundt Ole Chr. Magnussen 90823156
05.05 Slottet Bergsbygda Jakob Kløverød 97697093
19.05 Geiteryggen rundt Vibecke Jonassen 97686152
02.06 Kverndammen Jakob Kløverød 97697093
16.06 Bjørntvedt Elle Evensen 97020195


Høst

Dato Sted Turleder Telefon
18.08 Jypleviktangen Jan Hansen 91863032
01.09 Østre Halsen/Oterøya Sverre Nordbø Hagen 40249957
15.09 Fjelljordet rundt Tore Teigen 94487288
29.09 Hjellevannet rundt Jan Otto Jonassen 47858250
13.10 Rustankollen Tore Teigen 94487288
27.10 Årholtstua Knut Ahlbom 95166712
21.11 Årholtstua
(Avslutningpå turåret)
Se medlemstur.nr. 13.

Fast startsted er Kjølnes gård kl. 10.00. hvis ikke annet er oppgitt. Pandemien kan vanskeliggjøre felles transport.

Hvis annet alternativt oppmøte ønskes, konferer med turleder. Turene er lagt opp slik at det burde passe for de fleste.

For nærmere informasjon ta kontakt med turleder.

Høstmøte torsdag 10.11. kl. 12.00 på Kjølnes gård.  Når det gjelder vår- og høstmøte regner vi med at det kan bli krav om påmelding.

Dette og ev. andre spørsmål kan rettes til Jan Hansen tlf. 91863032. Følg med på hjemmesiden og Facebook.

 

 

Nyttig info

Porsgrunn og Omegns turistforening arrangerer seniorturer torsdager med oppmøte på Kjønes Gård kl. 10.00 hvis ikke annet er oppgitt. Pandemien kan vanskeliggjøre felles transport. Hvis annet alternativt oppmøte ønskes, konferer med turleder.