Kattøya Preståsen

Beskrivelse

Kart: Turkart i Telemark/ Porsgrunn, se også bilde under.

Brosjyre: Det grønne Grenland,  På tur i nærområdet (nr. 2)

BeskrivelseDette er en tur på ca. 6,5 km, middels, se kartskisse under. Det er flere steder en kan starte denne turen, og en kan derfor også velge ulik lengde på turen. Hvis en primært vil gå rundt Kattøya, kan en parkere på egen parkeringsplass på andre side av Olavsberget camping. Turen kan også starte langs vei inn til Moheim/ Isola eller ved parkering ved Eidanger kirkegård.

Fra Preståsen har en fin utsikt utover Eidangerfjorden og landet rundt. På Kattøya er det gapahuk og do. På Olavsberget er det bademuligheter.

Det kan hende stinettet må endres noe i forbindelse med arbeid på ny E 18.  Langs bekken mellom fotballbanen til Eidanger og Moheim må en være oppmerksom på ustabile partier der det kan være rasfare.

 

 

Korte fakta

Vanskelighetsgrad Middels
Lengde ca. 6,5 km
Laveste punkt 0 m.o.h.
Høyeste punkt Preståsen 104 m
Høydemeter Ca. 280 m

Fotogalleri

Verdt å merke seg

Kattøya er en øy innerst i Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune i Telemark. Øya ligger rett utafor den populære bade- og campingplassen Olavsberget. Kattøya har siden 2002 vært i statlig eie og inngår nå i Skjærgårdsparken Telemark. Øya er tett bevokst med skog, er kupert og flere steder stuper fjellet bratt i sjøen.

Preståsen En sjelden steinsetting fra tiden rundt år 400, flere åsrøyser, gravhauger og hulveier fra tidligere sivilisasjoner er noen oldtidsminnene som ligger på Preståsen.

 

Parkering

Parkering kan være ved Olavsberget, langs vei inn til Moheim-senteret / Isola, eller ved Eidanger kirkegård.

 

 

 

Kart