Merkede løyper

I Porsgrunn og Omegn er det et mangfold av muligheter for turer i skog, mark og ved sjøen. Vi har samlet våre blåmerkede stier for å gjøre det enklere for folk flest å benytte seg av de muligheter vi, bokstavelig talt, har rett uten for dørstokken. Mesteparten av turene/løypene vi her presenterer er blåmerkede og holdes vedlike av POT.

Kartene som vises her under de enkelt turene er tenkt brukt i planleggingssammenheng.  Under turen vil vi anbefale turgåere å bruke kartverk som gjelder i området, se bilder her. POT har også gitt ut brosjyrer som kan gi nyttig informasjon, se og forstørr bilder.  Det finnes også ulike apper til mobiltelefoner som kan være nyttige.